BTS

You are not connected. Please login or register

head btsa.cf

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 head btsa.cf on 18/8/2016, 09:46

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
Code:

<style type="text/css" media="all">.center a,.center a {display:none;margin-top: -5px;padding-top:-5px;}</style></div>
<div class="titlec"><a href="main.php?"> <font color="#669999">•</font> <b><font color="#ffffff">Home</font></a> •
<a href="/pm.php"><font color="#ffffff" class="sc_pm">SMS [pm_new]</font>
</a> •
<a href="/main.php?f=1"><font color="#ffffff">Profile</font></a> •
<a href="/galery.php?"><font color="#ffffff">Album</font></a>

<a href="/main.php?id=logout"><font color="#ffffff">Exit</font></a>
</div></b></div></div> </div></div> </div></div> </div></div>

Xem lý lịch thành viên

2 Re: head btsa.cf on 18/8/2016, 09:47

Admin

avatar
Cấp 29
Cấp 29
trao đổi tt
o1
Code:
 {% if api.r.get('fbupload')=="pm" and api.user_id %}
</div></div>
{{file_list}}
<!--
{% endif %}
<style>img{width:250px}</style>
ô 2
Code:
 {% set xego='0' %}
{# nếu wap bạn làm trên xego: 1 #}
{% set width,height='850','850' %}
{# chỉnh sửa độ to bé của ảnh hiển thị ở tin nhắn riêng, tính theo pixel #}
 
{% set uid=user_profile_link|slice(54,8+xego) %}
{% if api.r.get('post')=='hpa' %}
{% if api.user_id==uid%}
<body onload="document.autopostpm.submit();">
{% set foto=thumbnail|replace({'&w=211&h=211&preset_size=1':'','[*]':(nick)})|raw %}
{% set admj=thumbnail|replace({'<img class="fe-thumb-image" src="':'[fbimg]','" alt="[*]"/>':'[/fbimg]','" alt="':'[/fbimg]','"/>':'','&w':'&w='~width~'&data-width','&h':'&h='~height~'&data-height','_size':'_fb=120398&preset_size=0&data-size'})|raw %}
<form action="pm.php?id=new&to={{api.r.get('p')}}&pmupload_h=ok" method="post" name="autopostpm">
<input name="msg" maxlength="5000" type="hidden" value='[a href="{{file_url|replace({'%2Fmain.php%3Ff%3D2746881':'%2Fpm.php%3Fid%3Dread'})|raw}}"/]{{admj}}[/a][b]
{{media_type}} [/b]'>
<input type="submit" value="Hoàn thành" class="nobutton" style="padding:2px">
</form>
{% else %}
<div class="tip">
Liên kết này đã bị lỗi trong khi thực hiện yêu cầu.
Mời bạn đổi tên file, ảnh, video rồi đăng
<br/>
Xin quay về và thử lại
</div>
{% endif %}
{%else%}
<div class="btn"><a href="{{api.r.getRequestUri()}}&post=hpa"><font color="#fff">Click vào đây để tiếp tục gửi</font></a></div></div>{%endif%}

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết